Zamki Warmii: Olsztyn

Olsztyn to jedno z większych miast na terenie naszego kraju, będące jednocześnie stolicą województwa Warmińsko – Mazurskiego. Miasto to, wraz z całym regionem Warmii, przez ponad 500 lat znajdowało się w granicach państwa polskiego. Stan ten utrzymywał się aż do I Rozbioru Polski, kiedy to Olsztyn znalazł się we władaniu Królestwa Pruskiego. Na terenie Olsztyna znaleźć możemy liczne zabytki, w tym przepiękny Zamek Kapituły Warmińskiej.

Historia zamku.

Zamek ten powstał w II połowie XIV z inicjatywy kapituły warmińskiej, zbudowany został w stylu gotyckim. Przez pewien czas, wraz z kapitułą, znajdował się pod władaniem zakonu krzyżackiego. Po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem sprzymierzone siły polsko – litewskie oblegały zamek, ten jednak poddał się bez żadnej walki. Przez kolejne lata trafiał on z rąk do rąk, aż do czasu II pokoju toruńskiego, gdzie finalnie znalazł się pod władaniem Królestwa Polskiego. Przez pewien czas administratorem tego zamku był rozsławiony, polski astronom – Mikołaj Kopernik. Ciekawostką niech będzie to, że dowodził on również obroną miasta przed wojskami zakonnymi. To właśnie na tym zamku Kopernik obserwował ruch planet.

Zamek obecnie.

Zamek kapituły warmińskie obecnie pełni rolę muzeum, z czego największe i najcenniejsze zbiory związane są z dorobkiem Mikołaja Kopernika. Po dziś dzień mamy okazję podziwiać doskonalę wręcz zachowaną, astronomiczną tablicę doświadczalną, której to astronom sam był autorem. W zamku organizowane są również liczne wydarzenia i spotkania kulturowe związane zarówno z historią tego obiektu, jak i regionem Warmii.