Zamki Warmii: Lidzbark Warmiński

Lidzbark Warmiński to niewielkie, bowiem liczące sobie zaledwie 16 tysięcy mieszkańców, miasto, które położone jest w województwie warmińsko-mazurskim, w historycznym regionie Warmii. Lidzbark znajduje się w niewielkiej odległości od Olsztyna, jak i granicy z Rosją, a więc z obwodem Kaliningradzkim. Przez wieki miasto to pełniło funkcję stolicy Warmii, jak i było siedzibą biskupów warmińskich. Historia tego miasta sięga I połowy XII wieku, gdzie dotoczyło do licznych walk pomiędzy tamtejszymi Prusami a sprowadzonymi na te ziemię Krzyżakami, którzy sprowadzeni zostali przez Konrada Mazowieckiego. Prawa miejskie Lidzbark uzyskał, dokładnie, 12 sierpnia 1308 roku z osobistego nadania biskupa Eberharda z Nysy. W mieście znajduje się doskonale wręcz zachowany zamek, który przez lata był wspomnianą siedzibą biskupów warmińskich.

Historia zamku.

Zamek ten powstał na przełomie XIV i XV wieku, w tym samym jednak miejscu – przed latami – znajdował się gród pruski. Zamek otoczony był potężnymi murami, a dodatkową ochronę zapewniały także fosy od strony południowej i wschodniej. Przez kolejne wieki zamek przechodził liczne przebudowy, zmieniał się również ogólny styl architektoniczny, który zależny był od upodobań biskupów, którzy w danym czasie pełnili tam władzę. Największy rozkwit zamku miał miejsce za czasów znanego biskupa i poety – Ignacego Krasickiego, co miało miejsce w latach 1766-1794. Do zamku sprowadzono ogromną ilość dzieł sztuki, wybudowano także teatr. W czasie rozbiorów zamek ten stracił na znaczeniu – wywieziono z niego większość dzieł sztuki, a sama warownia została przekształcona w koszary i szpital polowy. W czasie II Wojny Światowej zamek w większości uniknął zniszczenia.

Zamek obecnie.

Zamek w Lidzbarku Warmińskim obecnie stanowi część Muzeum Warmińskiego w Olsztynie – w jego wnętrzu prezentowane są liczne wystawy związane z dawnym uzbrojeniem, dziełami sztuki czy wszelkimi pamiątkami po rezydującymi tam biskupach.