Zamki Podlasia: Tykocin

Choć zamek ten niemal całkowicie zniknął z powierzchni ziemi w pierwszej połowie XVIII wieku, to dziś możemy podziwiać jego doskonale odbudowaną i odwzorowaną konstrukcję. Zamek w Tykocinie to jeden z niewielu zamków, jakie uchowały się na terenie dzisiejszego województwa podlaskiego, a które są nie tylko cennym zabytkiem architektonicznym, lecz przede wszystkim budowlą o ogromnym walorze historycznym.

Historia zamku w Tykocinie.

Pierwsza warownia stanowiąca integralną część późniejszego zamku została najpewniej wybudowana około roku 1433, kiedy to Tykocin znajdował się w rękach rodziny Gasztołdów. Warownia ta została doszczętnie spalona podczas najazdu, a wraz ze śmiercią ostatniego potomka Gasztołdów w roku 1542, cały majątek rodziny przeszedł w ręce władcy, a więc Zygmunta Starego. W drugiej połowie XVI, na osobiste życzenie Zygmunta Starego, zamek ten został całkowicie rozbudowany i poszerzony o kolejne, przylegające budowle, wzmocnione zostały również fortyfikacje. Przez pewien okres w zamku tym przebywało ciało zmarłego króla Zygmunta Starego, które to transportowane było na Wawel. Zamek w Tykocinie był także miejscem osobistych obrad króla Augusta II Mocnego pomiędzy carem Piotrem I. Zamek został po raz pierwszy znaczącym stopniu zniszczony w trakcie wojny sukcesyjnej w roku 1734. To, co z zamku pozostało, zostało z kolei zniszczone przez powódź, która miała miejsce w 1771 roku, a następnie użyte przez okolicznych mieszkańców jako materiał do budowy.

Zamek obecnie.

W drugiej połowie XX wieku rozpoczęły się próby zrekonstruowania murów zamku, przeprowadzone zostały również prace archeologiczne. Zamek w Tykocinie został zrekonstruowany na podstawie historycznych planów warowni, dzięki czemu w obecnym wydaniu przypomina stan, w jakim mógł się znajdować pod rządami Zygmunta Augusta. Obecnie w zamku znajduje się między innymi muzeum oraz restauracja.