Zamki Podlasia – Liw

Województwo podlaskie to dosyć niedoceniany region w naszym kraju, który jednak – wbrew pozorom – ma wiele do zaoferowania. Próżno tu, co prawda, szukać wielkomiejskich rozrywek, nie oznacza to jednak, że nie znajdzie się tam nic ciekawego uwagi. Niestety, województwo te jest raczej obiektem kpin i licznych stereotypów, a większość ludzi uważa, że jest to region zwyczajnie zacofany i biedny, często utożsamiany dosłownie z typowo rosyjskimi wręcz obrazami, a więc ogólną biedą. Podlasie to jednak region, który zapewnia najlepsze warunki bytowe dla szeroko pojętej natury – właśnie tutaj znajduje się najwięcej parków narodowych w naszym kraju, które są swego rodzaju ewenementem na skalę europejską. Na Podlasiu natrafić możemy także na liczne zabytki, a jednym z nich jest zamek w Liwie.

Historia.

Początki tego zamku sięgają XV wieku, gdzie w tym miejscu na osobisty rozkaz księcia Janusza I Starszego powstała warownia nad lewym brzegiem rzeki Liwiec. Zamek ten znajduje się na sztucznym wzniesieniu o łącznej powierzchni ponad tysiąca metrów kwadratowych. Przez wieki zamek ten przechodził liczne przebudowy, z czego najważniejsza miała miejsce za czasów panowania królowej Bony Sforzy – w II połowie XVI wieku zamkowa brama została przekształcona w wieżę. W trakcie potopu szwedzkiego zamek ten został zdobyty przez wrogie wojska, a następnie spalony. Wojska szwedzkie ponownie dokonały znaczących zniszczeń, co miało miejsce w latach 1700 i 1703. Warownia tak naprawdę nigdy nie została odbudowana, a przez kolejne wieki zamek popadał w coraz to większą ruinę, jak i był sukcesywnie rozkradany z materiałów budulcowych. W czasie II Wojny Światowej niemieckie władze okupacyjne zadecydowały o rozbiórce zamku, a zdobyty w ten sposób materiał miał posłużyć budowie obozu koncentracyjnego w Treblince. Ze względu jednak na kłamstwo, jakie dopuścił się Otto Warpechowski – zdołał on wmówić okupantowi, że zamek w rzeczywistości jest pochodzenia krzyżackiego, rozbiórka została powstrzymana, a Niemcy mieli nawet rozpocząć jego rekonstrukcję.

Zamek w Liwie obecnie.

Obecnie w zamku znajduje się niewielkie muzeum, w którym to mamy okazje podziwiać broń, rysunki i dzieła sztuki z różnych epok historycznych. W przylegającym do zamku dworku, który powstał na polecenie starosty Tadeusza Grabianki, znajduje się obecnie siedziba muzeum. Cały zamek jest otwarty dla zwiedzających.