Zamki Mazur: Węgorzewo

Ten mieszczący się w Węgorzewie zamek krzyżacki został wybudowany najprawdopodobniej w okolicach XIV wieku. Przypuszcza się jednak, iż już kilkaset lat wcześniej w tym miejscu istniał gród obronny zamieszkującego te tereny plemienia. Gród ten został najpewniej doszczętnie zniszczony i spalony przez Krzyżaków na krótko po tym, jak przybyli oni na te ziemie z zaproszenia Konrada Mazowieckiego.

Historia zamku.

Historia zamku w Węgorzewie, czy też Angerburgu, sięga początków roku 1250, kiedy to w tym miejscu znajdował się gród pruskiego plemienia. Po zniszczeniu grodu Krzyżacy wybudowali własną, drewnianą strażnicę. Ta jednak nie przetrwała nazbyt długo i wkrótce również i ona uległa zniszczeniu wskutek najazdów wojsk litewskich. Po wojnie trzynastoletniej, Krzyżacy – ze względów finansowych – oddali ten zamek pewnej rodzinie szlacheckiej. Przez wieki zamek ten padał ofiarą licznych wojen, w połowie XVII wieku zamek został odbudowany w stylu barokowym. W zamku w Węgorzewie przebywał również polski król Stanisław Leszczyński, będący wówczas na wygnaniu. Podczas wojen napoleońskich zamek pełnił funkcję lazaretu, następnie przekształcono go na gmach sądowy. Pod koniec II Wojny Światowej wojska radzieckie wznieciły na zamku pożar, czego skutkiem było spalenie wszystkich elementów drewnianych.

Zamek obecnie.

Niestety, zamek ten nie jest przeznaczony do zwiedzania przez turystów. Wszystko wynika z faktu, że od roku 2000 znajduje się on w rękach osoby prywatnej. Nic również nie wskazuje na to, by podjęte zostały jakiekolwiek próby przekształcenia go w atrakcję turystyczną i historyczną. Wiadomo jednak, że obecnie trwają tam prace remontowe oraz budowlane – ich dokładny cel pozostaje jednak niejasny. Architektura zamku jest dosyć zróżnicowana, czego efektem są liczne odbudowy na przestrzeni wieków. Zamek w Węgorzewie podziwiać można ze strony ulicy lub jeziora, gdyż umiejscowiony jest on na niewielkiej wysepce.