Pałac Branickich.

 

Pałac Branickich położony w Białymstoku nosi wiele nazw, niektórzy otwarcie określają go polskim wersalem, czy wersalem północy. Pierwsze wzmianki o tym pałacu pochodzą z XVI wieku, kiedy to znajdował się od w rękach rodziny Wiesiołowskich. Ostatni z rodu Wiesiołowskich zmarł jednak śmiercią bezpotomną, toteż swoje dobra, w tym pałac, przepisał Rzeczypospolitej.

Historia Pałacu.

Skarb Rzeczypospolitej, w uznaniu zasług Stefana Czarnieckiego i jego wkładu w wojnie przeciwko szwedom, przekazał mu pałac w Białymstoku. Ten następnie podarował go swej córce, która to była żoną Jana Klemensa Branickiego. Rodzina Branickich skupiała wokół siebie wyśmienite i znane osobistości, które to często gościły w ich pałacu. Wśród gości wspomina się między innymi Augusta II Mocnego, Pawła I Romanowa, Ludwika XVIII, cesarza Józefa II Habsburga czy Ignacego Krasickiego. Pałac ten był również siedzibą pierwszej uczelni wojskowej. Pałac Branickich w Białymstoku przetrwał I Wojnę Światową, znacznych zniszczeń dokonali jednak Niemcy podczas II Wojny Światowej, a następnie wkraczający na ówczesne tereny sowieci.

Pałac Branickich obecnie.

Jest to jeden z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich w całej Polsce. Szeroko zakrojone prace remontowe i rekonstrukcyjne pozwoliły przywrócić pałacowi dawną świetność. Obecnie w Pałacu Branickich swoją siedzibę ma Uniwersytet Medyczny, sama placówka jest jednak całkowicie otwarta dla zwiedzających. Pałac Branickich skupia również wokół siebie ogromną ilość terenów, w tym ogrodów, przy których również trwają prace, mające przywrócić je do stanu sprzed kilkuset lat.