Najstarsze cerkwie w Polsce

W swej historii Polska była miejscem, w którym bezpieczne schronienie znaleźć mogli ludzie o różnych narodowościach i wyznaniach, a którzy zmagać się musieli z prześladowaniami w innych krajach. Nie dziwi więc, że po dziś dzień możemy natrafić na różnego rodzaju zabytki historyczne i architektoniczne, świadczące o różnorodności narodowej i religijnej. Przedstawimy najstarsze a przy tym doskonale cerkwie, jakie znajdują się na terenie naszego kraju.

Cerkiew Posadzie.

Cerkiew w Posadzie, czy też Cerkiew świętego Onufrego jest najstarszą, tego rodzaju murowaną budowlą w Polsce. To, co odróżnia ją od pozostałych cerkwi, jest przede wszystkim fakt, że została wybudowana w całości z kamienia, a nie z drewna. Jest to również jedna z najlepiej zachowanych cerkwi na terenie naszego kraju. Zakłada się, że początki jej historii sięgają XIV wieku.

Cerkiew w Radrużu.

Jest to nie tylko jedna z najstarszych cerkwi w Polsce, lecz wciąż w pełni czynna i udostępniona nie tylko dla wiernych, lecz także turystów. Cerkiew ta należy do podkarpackiego Szlaku Architektury Drewnianej. Historycy szacują, że została ona wybudowana pod koniec XVI wieku.