Najstarsze cerkwie w Polsce!

Cerkwie są nieodłącznym wręcz elementem naszego krajobrazu, bowiem natrafić możemy na nie w niemal każdym mieście. Te najpiękniejsze i najbardziej unikalne zazwyczaj jednak umiejscowione są na uboczu, często zapomniane i popadające w ruinę – a inne wręcz przeciwnie, czynnie użytkowane i będące obowiązkowym przystankiem na trasie każdego turysty. Przedstawimy najstarsze cerkwie, jakie znaleźć możemy na terenie naszego kraju.

Cerkiew w Posadzie Rybotyckiej.

Cerkiew świętego Onufrego, gdyż taką nazwę nosi, znajduje się w Posadzie Rybotyckiej. Jest to najstarsza, w pełni murowana cerkiew na terenie naszego kraju. Przypuszcza się, że powstała na przełomie XIV-XVI wieku. Niewątpliwie ciekawe jest to, że jest to również jedyna cerkiew, która oprócz funkcji czysto sakralnych, pełniła także rolę wieży obronnej.

Cerkiew Radrużu.

Umiejscowiona w województwie podkarpackim cerkiew pod wezwaniem św. Paraskewy powstała najprawdopodobniej w okolicach XVI wieku. Budowla ta jest całkowicie drewniana, a w jej wnętrzu podziwiać możemy unikatowe polichromie. Cerkiew ta jest czynna nie tylko dla wiernych, lecz przede wszystkim – dla turystów, których przybywa do niej corocznie ponad 10 tysięcy osób.

Cerkiew w Gorajcu.

Cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny jest obiektem niezwykle unikatowym, a przy tym – wiekowym. Za sprawą przeprowadzonych badań możliwe było ustalenie, że budowla ta powstała w roku 1586. Cerkiew wykonana została w całości z drewnianych bali – w przeszłości przechodziła jednak liczne przebudowy.