Najstarsze budowle i zabytki w Polsce!

Polska pod względem historycznym i architektonicznym nie ma się czego wstydzić – na terenie naszego kraju znajdują się mniej, lub bardziej majestatyczne i ciekawe budowle, które przypominają nam wszystkich o wielu, rozmaitych wydarzeniach w historii naszego kraju. Nie wszystkie przetrwały do obecnych czasów w stanie nienaruszonym, co było wynikiem nie tylko lat zaniedbań, lecz przede wszystkim licznych i druzgocących w skutkach konfliktów, jakie miały miejsce na terenie naszego kraju.

Zamek Piastów w Legnicy.

Zamek ten był pierwszym, powstałym wówczas na terenie naszego kraju, przykładem budowli murowanej. Ta potężna twierdza stanowiła siedzibę piastowskich władców obecnego śląska, a w swej historii przetrwała tak wyniszczające wydarzenia, jak najazd mongolski czy II wojnę światową. Zamek Piastowski w Legnicy powstał – najprawdopodobniej – w okolicach XII wieku.

Rotunda świętego Gotarda w Strzelinie.

Ta majestatyczna rotunda, która – niestety – czasy świetności ma już dawno za sobą, powstała w roku 1140, co czyni ją jedną z najstarszych budowli na terenie naszego kraju. Przez większą część swej historii obiekt ten pełnił funkcję przede wszystkim dzwonnicy kościelnej. Obecnie jednak popada w coraz to większą ruinę, dlatego – zalecamy przyśpieszyć ewentualne plany jej odwiedzenia.

Bazylika św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Pierwotnie w miejscu obecnej bazyliki znajdowała się najprawdopodobniej drewniana kaplica, która jednak w 1390 roku została zastąpiona całkowicie murowanym kościołem. Wnętrze tej bazyliki było świadkiem wielu znamienitych wydarzeń – to właśnie tutaj odbywały się koronacje, śluby monarchów czy zaprzysiężenie konstytucji 3 maja!