„Rezydencje Królewskie” w wydawnictwie Bosza | album

Najznamienitsze polskie rezydencje królewskie na współczesnych i archiwalnych fotografiach, a także unikatowe, niepublikowane wcześniej materiały prezentujące ich architektoniczną okazałość – wszystko to można zobaczyć w albumie „Rezydencje królewskie” wydawnictwa BOSZ. Daje on czytelnikom okazję do podróży po najważniejszych polskich zabytkach i poznania ich historii.

W bogato ilustrowanej książce przedstawiono cztery polskie rezydencje królewskie: Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Muzeum Łazienki Królewskie. „To jedne z najważniejszych zabytków dziedzictwa polskiej kultury i historii. Są świadectwem naszych długich i skomplikowanych dziejów. Ich wspaniała i tragiczna przeszłość odzwierciedla losy całej Rzeczpospolitej w minionych stuleciach” – czytamy we wstępie do albumu, pod którym podpisali się Jan Ostrowski, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, Andrzej Rottermund, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, oraz Tadeusz Zielniewicz, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie.

Każda z królewskich rezydencji została przedstawiona w oddzielnym rozdziale, ze wstępem w postaci rysu historycznego i archiwalnymi, rzadko publikowanymi rycinami. Dalej poszczególne rezydencje i ich wnętrza są prezentowane na niezwykłej urody współczesnych zdjęciach.

Czytelnicy mogą zobaczyć, w jakich komnatach jadały koronowane głowy państwa. Zajrzeć do sypialni władców, ich sal balowych oraz ogrodów. Przyjrzeć się bogatym zbiorom królewskich obrazów, rzeźby, grafiki czy numizmatów europejskich. Wartością albumu są nie tylko piękne zdjęcia, ale też szczegółowe opisy, które przybliżają historię unikalnych polskich zabytków.

Królewskie rezydencje, wznoszone wraz z ogrodami przez najlepszych europejskich architektów, zachwycają współcześnie, zachowując pamięć o minionych czasach. Były świadkiem najważniejszych wydarzeń historycznych, poczynając od potopu szwedzkiego, rozbiorów Polski, poprzez pierwszą i drugą wojnę światową. Obecnie, pełniąc funkcję instytucji kultury oraz obiektów odwiedzanych przez tysiące turystów z całego świata, przypominają współczesnym o chwilach chwały i świetności Polski.

Rezydencje te „stoją otworem dla wszystkich chętnych, którzy chcą poznawać naszą przeszłość i obcować ze wspaniałą sztuką. Aktywnie realizują cele edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych – w coraz ciekawszej formie wystaw, pokazów, prelekcji, warsztatów, koncertów i publikacji. Stanowią żywe świadectwo historii udostępnione dla turystów z całego świata” – podkreślają dyrektorzy czterech muzeów we wstępie do albumu.

„Rezydencje królewskie”
Wydawca: Wydawnictwo BOSZ
Rok wydania: 2015
Wersja językowa: polska i angielska
Cena: 99,90 PLN

Strona Wydawnictwa BOSZ