Polskie pałace warte zwiedzenia!

Pałace czy dworki szlacheckie są nieodłącznym elementem nie tylko naszej historii, lecz także dawnej architektury kraju. Okazałe pałace i dworki świadczyły o statusie społecznym i materialnym jego właściciela, toteż chętnie wznoszone były przez wysokich rangą urzędników czy szlachciców. Lata zaniedbań czy wojen doprowadziły jednak do tego, że jedynie niewielka część z budzących niegdyś podziw pałaców przetrwała do dziś.

Pałac w Podzamczu Piekoszowskim.

Wzniesiony w XVII wieku pałac szlachecki niegdyś zachwycał i stanowił istną perełkę oraz doskonały przykład architektury barokowej. Obecnie jednak cała budowla zmienia się w coraz to większą ruinę, czego przyczyną są lata zaniedbań, jak i pożar, który wybuchł XIX wieku.

Pałac w Izbicku.

Doskonale zachowany pałac prezentujący architekturę klasycystyczną mieści się w niewielkiej miejscowości, jaką jest Izbick. Budowla wzniesiona została w XVIII i przetrwała po dziś, pełniąc przy tym zaszczytną funkcję luksusowego hotelu oraz restauracji.

Pałac w Grabkach Dużych.

Odnowiony i przywrócony do pierwotnego stanu przepiękny pałac obecnie znajduje się w prywatnych rękach, dlatego nie jest przeznaczony do ogólnego zwiedzenia. Niemniej jednak – jest to pochodzący z XVIII niezwykle charakterystyczny obiekt, który niewątpliwie warto umieścić na liście swoich turystycznych celów.

Pałac w Trzebiechowie.

Ten niezwykle majestatyczny i rozciągający się na ogromnym terenie pałac przez pewien czas pełnił funkcję szkoły podstawowej. W ostatnich latach został on jednak sprzedany anonimowemu inwestorowi.