Konferencja „Historia w muzeum: Ojczysty panteon, ojczyste spory” | 12.11.2013

12 listopada 2013 r. w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie miała miejsce ogólnopolska konferencja „Historia w muzeum: Ojczysty panteon, ojczyste spory”. Wzięło w niej udział 120 osób: przedstawiciele świata nauki, specjaliści związani z edukacją, dydaktycy, edukatorzy muzealni i nauczyciele historii.

Dyskutowano nad rolą muzeum i wykorzystaniem przestrzeni muzealnej oraz muzealnych zasobów wiedzy we współczesnym modelu edukacji. Głównym tematem obrad była możliwość realizacji obowiązkowego wątku tematycznego „Ojczysty panteon, ojczyste spory” w ramach nowo wprowadzonego przedmiotu szkolnego „Historia i Społeczeństwo” w szkołach ponadgimnazjalnych.

Jednym z najważniejszych wniosków pokonferencyjnych, jest przekonanie, że muzea są naturalnym miejscem, gdzie można i należy prowadzić zajęcia edukacyjne z obowiązkowego wątku tematycznego „Ojczysty panteon, ojczyste spory”. Wpływ na to mają zarówno zabytkowe otoczenie, nagromadzone pamiątki i ślady przeszłości, jak i fachowa wiedza i doświadczenie pracowników muzealnych. Warunkiem koniecznym jest jednak zbudowanie odpowiedniej oferty edukacyjnej i programów nauczania, zwłaszcza w kontekście regionalnym.

Liczba uczestników, ich zaangażowanie, żywa dyskusja, formułowane opinie, wyniki obrad i warsztatów i głosy, że konferencja powinna się przekształcić w imprezę cykliczną, świadczą o jej sukcesie.

Organizator: Muzeum Pałac Króla Jana III w Wilanowie
Patronat honorowy: Krystyna Szumilas, minister edukacji narodowej; Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego; Polskie Towarzystwo Historyczne i Forum Edukatorów Muzealnych
Patronat medialny: Magazyn Historyczny „Mówią wieki”