Zapraszamy!
Porozumienie

Poznaj Rezydencje Królewskie

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Zamek Królewski w Warszawie Zamek Królewski w Warszawie Muzeum Pałacu Króla Jana III W Wilanowie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Zamek Królewski na Wawelu Zamek Królewski na Wawelu

Porozumienie

Oficjalna współpraca między Muzeami Rezydencjami Królewskimi rozpoczęła się w sierpniu 2012 r. Porozumienie objęło Zamek Królewski na Wawelu reprezentowany przez prof. Jana Ostrowskiego, Zamek Królewski w Warszawie reprezentowany przez prof. Andrzeja Rottermunda, Muzeum Łazienki Królewskie, których przedstawicielem był dyrektor Tadeusz Zielniewicz, oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie reprezentowanym przez dyrektora Pawła Jaskanisa.

Porozumienie wyznaczyło dwa podstawowe kierunki współpracy pomiędzy partnerskimi instytucjami. Po pierwsze, wobec rosnącej konkurencyjności rynków przemysłu kreatywnego oraz szeroko pojętej regionalnej i krajowej oferty turystycznej muzea będą wspierać się nawzajem w promocji i obiegu informacji dotyczącym wydarzeń kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć edukacyjnych. Poszerzenie potencjalnego kręgu odbiorców oferty Rezydencji Królewskich będzie miało w pierwszej kolejności za zadanie wzmocnienie wizerunku tych instytucji jako istotnego elementu w procesie edukacji pozaszkolnej.

Po drugie, bardzo ważnym kierunkiem współpracy między partnerami będzie pozyskiwanie środków oraz ich racjonalne dysponowanie w ramach projektów rewitalizacyjnych, obejmujących prace infrastrukturalne i konserwatorskie do roku 2020, niezbędnych do utrzymania zabytkowej tkanki każdego z muzeów objętych porozumieniem.

Oba wyznaczone przez porozumienie tory działań są znajdują punkt wspólny w akcencie kładzionym na rozwojowy i nowatorski charakter podejmowanych wspólnie przedsięwzięć. Kolegium Dyrektorów, stanowiące ciało zarządzające w ramach porozumienia, w swoich pracach podkreśla i traktuje jako podstawowy wymierny charakter promowanych przez siebie inicjatyw.

Na podstawie porozumienia oraz dzięki wsparciu ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego w 2012 r. został przeprowadzony pilotażowy program „Bezpłatny listopad” umożliwiający szerokiej publiczności kontakt z ekspozycjami w siedzibach partnerów bez konieczności kupowania biletów. Zwiększone dotacje celowe pozwoliły w 2013 r. powtórzyć sukces wydarzenia. Bezpłatne zwiedzanie połączone zostało z ofertą edukacyjną, z której również bez dodatkowych opłat mogli skorzystać młodzi i starsi goście muzeów.

Przedsięwzięcia zaplanowane w ramach porozumienia na kolejne lata dotyczą w pierwszej kolejności poszerzania dostępu do oferty edukacyjnej poprzez dedykowane narzędzia internetowe, filmy oraz e-learning. Sukces zaproponowanych w poprzednich latach lokalnych programów edukacyjnych pozwolił na przygotowanie kolejnego cyklu darmowych lekcji muzealnych, który zostanie uruchomiony w 2014 r.

Mecenat honorowy nad pracami Muzeów Rezydencji Królewskich objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Inicjatywa czterech muzeów - rezydencjekrolewskie.pl - 2012-2020